هفته گذشته در راستای برگزاری جشنواره سفره ايراني و فرهنگ گردشگري در باغ موزه چهلستون ، غرفه شهر طالخونچه(طالقان جی) توانست به عناوين درخوري دست يابد و ابتکار و ظرافت و هنر خود را در بين شهرهاي پنج استان به رخ بكشد. کسب عناوین افتخار آمیز نه صرفا"در لوحهایی که در اختتامیه مراسم اهدا گردید متجلی و محل ملاحظه قرار گرفت، بل از روز آغازین جشنواره، در دیده گان هنر دوست بازدید کنندگان هموطن و توریست های  مهمان ایران زمین، گو اینکه پیوند دیرین و ازلی با حال و هوای تجلی هنر مهر بانوان و بزرگ مردان این دیار دارند، از حضور طولانی در محل غرفه و تعمیق و تامل و در نوع چیدمان و غرفه آرایی و تناول غذاهای بومی محلی، مقتبس از اسلوب و رسم اصیل  قدیم مردمان شهر، بوضوح نویدبخش لحظه های شادمانه کسب افتخار عنوان برتر بود. بر هیچکس پوشیده نیست که برای حفظ انسجام ملی ، برای دمیدن روح انسانی و طراوت به مردم یک مرز و بوم ، ما نیاز به حفظ و گسترش سنت های خوب و دیرینه ی آن دیار داریم ...


دادنامه
 انتشار از منبع : dadnameh-roz - dadnameh-roz
چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 22:16:22
  برچسب ها : غرفه