در آخرین روز پاییز هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری همچون دیگر سه شنبه های هفته مبادرت به صدور رای وحدت رویه نمود. همانطور که عموم شهروندان مطلعند آراء وحدت دیوان در پی بروز اختلاف نظر و قرائت متفاوت از مقررات قانونی بین شعب و به منظور ایجاد رویه ثابت و واحد صدور می یابد تا پس آن در خصوص موضوعات مشابه بر مبنای رای وحدت رویه رفتار و عمل گردد. با این مقدمه، جالب آنکه رای وحدت رویه مورخ 30/9/95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری سبب خوشایندی جامعه وکالت گردید و بطور گسترده توسط وکلای محترم دادگستری  در محافل حقوقی مجازی منتشر و به اشتراک نهاده شد .

اجمال رای چنین است : لازم است وکلای دادگستری رقم حق الوکاله را در وکالت نامه ها درج نمایند چرا که گویا برخی از همکاران وکالتی صرف ارجاع به تعرفه مشخص و الصاق تمبر، ضرورتی به درج مبلغ حق الوکاله ندیده،زیرا معتقدند ،تمبر مالیاتی ابطال شده بر ماخذ حق الوکاله و مطابق محاسبه  ظهور در تعیین حق الوکاله دارد. مع ذلک در چنین موضعی برخی از شعب محترم دیوان ضمانت عدم ذکر میزان حق الوکاله را ابتدا به ساکن رد فوری دادخواست ((شکایت)) پنداشته،


دادنامه
 انتشار از منبع : dadnameh-roz - dadnameh-roz
چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 22:16:22
  برچسب ها : الوکاله ,رویه ,وحدت ,دیوان ,محترم ,وحدت رویه ,عدالت اداری ,عمومی دیوان ,هیات عمومی ,هیات عمومی دیوان