جناب آقاي علی اصغر ذاكري هرندی فرماندار محترم شهرستان مبارکه

و نماينده دولت تدبير و اميد

 با سلام وعرض احترام

از آنجائيكه دسترسي به جنابعالي چون هفت خوان رستم لازمه اش گذشتن از دربهاي تو در تو بود و دست نيافتني و چون خود را امکان راهیابی به درگاه جنابعالی نمي يافتم، براي رساندن صدايم تصميم گرفتم دست نياز به سوي جرايد محترم دراز كنم، باشد كه صدايم وراي درهاي بسته به گوش جنابعالي برسد و اگر فريادرسي نبود وجدان آگاه و بيدار جامعه را براي فرداي قيامت به گواه گرفته باشم كه گفتم هر چه حق بود و گوش شنوايي پيدا نشد، چرا که اذن ورود به پیشگاهتان را نیافتم ،اما از آنجائيكه روز اول عهد كردم كه در اين معركه هيچگاه از احقاق حقوق مردم كوتاه نيايم، دشنام ها و دشنه های به وجود آمده را قبلا به جان خريده ام واينك افكار عمومي و ديگر مسولين محترم را به قضاوت درباره آنچه كه بر من رفت، مي خوانم:


دادنامه
 انتشار از منبع : dadnameh-roz - dadnameh-roz
چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 22:16:22
  برچسب ها : محترم